fbpx

Word zendeling

Geven

Kantoor & ANBI

Kantoormedewerkers

Jan Wolsheimer

Directeur CAMA Zending

Ik houd van Jezus en de kerk en geloof dat het evangelie geweldig nieuws is voor een wereld van dwalenden en verdwaalden. Het grootste onrecht in de wereld is dat een groot deel van de bevolking geen toegang heeft tot het levendmakende evangelie van Jezus Christus. Het is de missie van CAMA Zending om de minst bereikte volken bekend te maken met Jezus.

Wil je daaraan meebouwen? Neem dan contact met me op!

Harold Dijkstra

Administrateur

Hans Borghuis

Relatiemanager

Elaine Kuflom-Kiyedi

Communicatiemedewerker

Matthijs Westerkamp

Coach Zendelingen

Peter Zwaal

Financieel Administratief Medewerker

Jane Smit-Godschalk

Financieel Administratief Medewerker

ANBI

CAMA Zending is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig geregistreerd. Door deze registratie is het voor donateurs mogelijk om giften bij de inkomstenbelasting (gedeeltelijk) af te trekken. Over de geldende regels en voorwaarden kunt u meer informatie vinden bij de Belastingdienst

Bent u op zoek naar het standaardformulier publicatieplicht fondsenwervende organisaties 2023? Dat kunt u hier vinden.

Privacy is bij CAMA Zending erg belangrijk. We gaan zorgvuldig om met gegevens. Wilt u meer weten over ons beleid op privacy? Download dan hier ons privacy statement. 

Officiële naam: Stichting CAMA-Zending
Publiek bekende naam: CAMA Zending
RSIN/Fiscaal nummer: 002815461
KvK-nummer: 41178941
Bezoekadres: Hoofdstraat 55, 3971 KB Driebergen
Postbus 265, 3970 AG
Telefoon: 0343-443392
E-mail: info@camazending.nl
Jaarverslag CAMA Zending 2023

Een actueel verslag:

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengst daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting.

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving:

‘Onder elk volk een gemeente’, dat is de doelstelling die CAMA Zending bestaansrecht geeft. CAMA Zending heeft een diep verlangen door God gebruikt te worden in Zijn missie om onder alle bevolkingsgroepen volgelingen van Jezus te maken en samen te brengen in missionaire gemeenten, waar mogelijk met reeds bestaande gemeenten.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

  • Nieuwe gemeenten stichten onder bevolkingsgroepen en op plaatsen waar nog geen gemeenten zijn. Waar nodig worden bestaande gemeenten ondersteund.
  • In Nederland bij gemeenten betrokkenheid voor zending creëren.
  • Jongvolwassenen als nieuwe generatie enthousiast maken voor zending en ze bij zending betrekken

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Gerrit Meijerink
Secretaris:
Penningmeester: Emile Leung
Overige bestuursleden:

Margriet van Roekel

Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. Het personeel van CAMA Zending wordt beloond volgens CAO Sociaal Werk, en niet hoger dan schaal 8. De directeur verdient € 3.439,- bruto per maand (89 % aanstelling).