Project omschrijving

 Bethesda
Mali

Joke Gosker (11-4-1953) is van 1980 tot 1992 als verpleegkundige/verloskundige uitgezonden geweest voor CAMA naar Mali. Samen met haar Malinese collega Djoumé Keita (1943) heeft ze een gezondheidsprogramma op mogen zetten in de regio Sikasso in het zuiden van het land.  In 1984, tijdens een bezoek van Joke’s ouders, werd Djoumé’s negende kind geboren. Het meisje kreeg de naam van Joke’s vader ‘Gosker’.

Djoumé Keita ontvangt erfenis
In 1993 ontving Djoumé Keita een grote som geld uit de erfenis van de vader van Joke Gosker. Van die erfenis konden de kinderen van Djoumé studeren en heeft hij een stuk grond gekocht in de hoofdstad Bamako, in een wijk waar de gezondheidszorg slecht toegankelijk is. Op dit stukje grond is Djoumé, samen met vier van zijn kinderen, bezig met het oprichten van een selfsupporting vrouwenkliniek onder de naam Bethesda. Elk van de kinderen heeft een taak binnen het project:

 • Samuel Keita (gynaecoloog) heeft de algehele leiding over het project;
 • Ruth Keita (accountant) beheert de financiën en zal hierover verantwoording afleggen aan CAMA-Mali;
 • Gosker Keita (verloskundige) is verantwoordelijk voor de kraamzorg;
 • Joel Keita (laborant) leidt het laboratorium.

Inzamelingsactie Bethesda
Op 7 november 2013, als Joke alweer 10 jaar terug in Nederland is, ontmoet zij de “bonus van haar leven” Jan Geurts, met wie ze een relatie heeft. Hun wederzijdse liefde en verbondenheid willen Jan en Joke vieren met een groot feest, wanneer ze beiden 65 worden. In overleg met CAMA hebben Joke en Jan besloten om geld in te zamelen voor de vrouwenkliniek. Onder andere Djoumé Keita zal in mei 2018  in Nederland zijn om dit mee te vieren en spreekbeurten te verzorgen.

Help mee en doneer
De grond is gekocht, de gebouwen zijn gedeeltelijk gebouwd, maar er is nog heel veel geld en materiaal nodig om de kliniek van start te kunnen laten gaan en selfsupporting te krijgen. Help Jan en Joke daarom mee en ondersteun het project Bethesda door:

 • geld te doneren op NL89 INGB 0000 3094 00 o.v.v. ‘Bethesda Mali’
 • Doumé Keita uit te nodigen voor een spreekbeurt in mei 2018.

ZendelingJoke Gosker (voormalig zendeling)
Sponsoring voor: Vrouwenkliniek
BenodigdhedenBedden, laboratorium, operatiekamer, apotheek, administratieve afdeling

Doneren
U kunt zelf een bedrag doneren, of zelfs heel specifiek één van de onderstaande onderdelen sponsoren:

 • Bedden voor gynaecologie en obsterie (30 stuks): €700,- per bed (totaal €21.000,-)
 • Bedden voor pediatrie (10 stuks): €300,- per wiegje (totaal €3.000,-)
 • Bedden voor chirurgie (10 stuks): €700,- per bed (totaal €7.000,-)
 • Professionele kleding (+/- €20,- per stuk (totaal €240,-)
 • Een operatiekamer (+/- €15.000)
 • Een apotheek (+/- €15.000)
 • Een administratieve afdeling (+/- €7.500)
 • Totaalbedrag nodig €102.000,-

Meer informatie
In mei 2018 zullen Djoumé en zijn dochter Ruth Keita een bezoek aan Nederland brengen. In die periode zijn zij bereid om spreekbeurten te geven om het project Bethesda uit te leggen. Wilt u hen uitnodigen of meer informatie ontvangen over het project? Mail dan naar jm.gosker@gmail.com. Joke Gosker zal de planning van de spreekbeurten verder verzorgen.