Project omschrijving

Jan en Eva Kameraad zijn in 2004 uitgezonden. Zij werken onder een onbereikt volk in Azië. Door middel van een bedrijf verkondigen zij het Evangelie en discipelen ze gelovigen. Zij ondersteunen een lokale evangelist die dorpen in kan waar buitenlanders niet mogen komen. Jan en Eva hebben een passie om het Evangelie te verkondigen aan hen die Jezus nog niet kennen.

*Jan en Eva Kameraad zijn gefingeerde namen.

Werkzaam: Azië
Focus: Evangelisatie
Uitgezonden sinds: 2004

Eenmalig

Maandelijks