Project omschrijving

 Marco en Marjolein Schuurmans
Suriname

Marco en Marjolein Schuurmans werden door God geroepen naar Suriname, waar ze tussen 1989 en 2000 als zendelingen werkten. In 2000 keerden ze terug naar Nederland en werkten ze onder andere als voorgangersechtpaar binnen Evangeliegemeente De Regenboog in Veenendaal. Eind 2009 werden Marco en Marjolein opnieuw geroepen om in Suriname te gaan werken, dit keer onder de Wajana-indianen in het binnenland. In 2012 zijn ze aan de slag gegaan, met name om gemeenteleiders toe te rusten.

Vertrokken: 2012
Werkzaam: Suriname, Wajana-indianen
Focus: Gemeentewerk, toerusting gemeenteleiders

WEBSITE

Eenmalig

Maandelijks