Project omschrijving

Uitbreiding kerkgebouw
Suriname (Wajana indianen)

De kerk van Lawa speelt een belangrijke rol in de verspreiding van het evangelie langs de Lawa rivier. Deze rivier vormt diep in de jungle de grens tussen Suriname en Frans Guyana.  In de jaren ’50 begon hier zendingswerk onder de Wajana-indianen. Door Gods zegen zijn inmiddels een aantal indiaanse gemeentes gevormd. Onder andere CAMA zendelingen Marco en Marjolein Schuurmans hebben hier een aandeel in gehad.

Lawa heeft een sleutelpositie in het uitreiken naar de mensen langs de rivier in het Zuid-Oosten van Suriname. In het verleden is de kerk verschillende keren verbouwd om meer ruimte te krijgen. Het afgelopen jaar zijn ruim honderd mensen tot geloof gekomen. Regelmatig zien we nu dat de kerk tot de grens van haar capaciteit wordt gevuld op de zondagmorgen. Vanwege het aantal mensen dat positief reageert op de boodschap van het Evangelie is de verwachting dat de groei de komende jaren verder door zal zetten.

Vandaar dat het gebouw nodig toe is aan uitbreiding. De kosten die hiermee gemoeid zijn overstijgen het budget van de gemeente. We vragen u biddend te willen overwegen de gemeente van Lawa te ondersteunen in dit plan en zo te helpen dat velen onder de Wajana-indianen met de blijde boodschap van onze Heer en Heiland Jezus Christus bereikt zullen worden.

ZendelingenMarco en Marjolein Schuurmans
Geschatte kosten: Bij benadering 10.000 euro in 2018
Sponsoring voor: Uitbreiding kerkgebouw in verband met groei gemeente