Envision Jongeren

“Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde”

Handelingen 1 : 8

We geloven dat een internationale focus past binnen de Missie van God om erop uit te gaan! We bieden verschillende soorten reizen aan, specifiek voor jeugdgroepen. Op deze manier kunnen jongeren actief betrokken raken bij de wereldwijde missie van Jezus. We kunnen hierbij gebruik maken van de relaties met onze internationale familie van de Alliance World Fellowship (AWF) en werken samen met de ABC gemeenten.

Spanje – Alicante

Bethany School is de nieuwe Bijbelschool van CAMA in Alicante, Spanje. Het ligt aan de zonnige Middellandse zeekust. De drie speerpunten bij Bethany School zijn persoonlijke opwekking, discipelschap en zending. Het verlangen van de school is dat elke student naar zijn plaatselijke gemeente teruggaat met een vernieuwde geest en met een sterk verlangen om de plaatselijke gemeente te dienen. De Engels- en Spaanstalige programma’s bevatten lesstof over de persoon Jezus, identiteit, leiderschap, persoonlijke opwekking, het werk van de Heilige Geest en zendingswerk.

Ook u kunt ontdekken hoe u Gods Missie kunt gaan dienen. Voor meer informatie kunt u het handboek en de voorwaarden bekijken of contact met ons opnemen. We helpen u graag met het organiseren van een jongerenreis om jongeren te betrekken bij zending.

Jordanië – Mafraq

Als gevolg van de (burger)oorlog in Syrië zijn er vanaf 2011 miljoenen inwoners gevlucht uit hun woonplaats. In Mafraq heeft een kleine CAMA-gemeente besloten zich het lot van de vluchtelingen aan te trekken en te gaan helpen. Op dit moment wordt geprobeerd de 70.000 vluchtelingen te ondersteunen en worden er noodpakketten verstrekt, onderwijs gegeven, vindt er traumaverwerking bij kinderen plaats en probeert de gemeente een veilige thuishaven te zijn. De kerk mag op deze wijze in Jezus naam een wezenlijke bijdrage leveren aan de noden van de vluchtelingen.

Ook u kunt ontdekken hoe u Gods Missie kunt gaan dienen. Voor meer informatie kunt u het handboek en de voorwaarden bekijken of contact met ons opnemen. We helpen u graag met het organiseren van een jongerenreis om jongeren te betrekken bij zending.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in bij CAMA Zending voor de nieuwsbrief en Pionier.