fbpx

Word zendeling

Geven

Geschrokken door politiecontrole

11 feb 2022

Politie auto met sirene

Geschrokken door politiecontrole

11 feb 2022

‘Wat gebeurt er hier?’ riep de politieagent, terwijl hij in de deuropening stond. Hij kwam om uitleg te vragen omdat er meldingen waren geweest dat buren hadden gehoord van de kerkdienst de dag ervoor. De agent liep naar binnen en keek rond; maar gelukkig waren de Bijbels keurig uit het zicht opgeruimd. 

Verboden christelijke bijeenkomsten

Nee, bovenstaand tafereel speelde zich uiteraard niet af in Nederland, maar ergens op het zendingsveld bij anonieme CAMA zendelingen van wie we de identiteit verborgen houden. Afgelopen maand was het even flink schrikken, vertelde dit zendelingenstel.

Risico spreiden

Het is namelijk in het gebied waar zij werken niet toegestaan om christelijke bijeenkomsten te organiseren, behalve voor buitenlanders. Lokale gelovigen hebben niet de vrijheid om samen te komen. Daarom stellen deze zendelingen al jarenlang hun huis open om lokale gelovigen toch te ontvangen, maar vanwege de veiligheid doen ze dat niet iedere week. Ze vinden ook andere plaatsen om samen te komen, om het risico zo veel mogelijk te spreiden.

Een luidruchtige bezoeker

Vorige maand kwam de groep samen op een andere locatie en ontvingen zij ook een bezoeker van buitenaf. Het was een buitenlander die hier vroeger woonde, maar tijdens het zingen zong hij luider dan verstandig was en nam hierin ook anderen mee. Nu is burengerucht niet echt een probleem, mensen maken zo veel herrie als ze willen. Maar kennelijk was er niet geklaagd over het volume, maar meer over de inhoud van wat er gezegd en gezongen was.

Naar het politiebureau

De dag na de bijeenkomst stond de politie op de stoep en de bewoners van het pand werden gesommeerd naar het politiebureau te komen. Gelukkig werden er niet al te moeilijke vragen gesteld en kwam het christelijk geloof niet ter sprake. Er werd hen alleen heel duidelijk gemaakt dat ze niemand moesten lastig vallen met wat ze deden. Verder werd hun identiteitsbewijs afgenomen wat ze later op een ander politiebureau weer konden ophalen.

Geen veilige plek

Het appartement waar samengekomen werd is geen veilige ontmoetingsplaats meer. Voorlopig moet iedereen die daar geweest is, onder andere de CAMA zendelingen, extra voorzichtig zijn met wat ze doen en wie ze ontmoeten. De schrik zat er even goed in, hoewel alles met een sisser is afgelopen.

Bidden jullie mee dat deze CAMA zendelingen veilig blijven en tegelijkertijd gezegend zullen zijn in het dragen van veel vrucht? We verlangen naar een groei van de lokale kerk en toename van het aantal lokale gelovigen. We geloven dat God een bijzonder werk aan het doen is in dit gebied.

Samen Jezus zichtbaar maken

Bovenstaand verhaal klinkt misschien heftig, maar het is de dagelijkse realiteit van het leven van een aantal van de CAMA zendelingen. We proberen de risico’s zo laag mogelijk te houden en zijn erg voorzichtig. Toch willen we naar die plekken gaan waar Jezus niet of nauwelijks gezien wordt, om de minst bereikte volken te bereiken met Jezus. Bedankt dat jullie het werk van CAMA Zending steunen door gebed en giften. Samen maken we Jezus zichtbaar, wereldwijd.

Nieuwste berichten

CAMA Zending zoekt communicatie-medewerker

CAMA Zending zoekt communicatie-medewerker

Samen Jezus zichtbaar maken waar Hij niet of nauwelijks gezien wordt. Het raakt ons ...
Jezus zichtbaar in de gezondheidszorg

Jezus zichtbaar in de gezondheidszorg

“Er zijn meer mensen die in ziekenhuizen komen dan naar de kerk gaan.” Dokter ...
Kom eens kijken in mijn tuin

Kom eens kijken in mijn tuin

‘Kom eens kijken in mijn tuin’, zei God een aantal jaar geleden tegen een voormalig ...
Dit leuke gezin zoekt woning in Ede

Dit leuke gezin zoekt woning in Ede

Na twaalf jaar zendingsdienst in Portugal zijn Peter en Annie Verhoef met hun vier ...