fbpx

Word zendeling

Geven

het verhaal backup

Toen Jezus de mensenmenigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: ‘De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.’

Mattheüs 9 : 36-38
\

1887 – Albert Simpson

Albert Simpson was een gewone predikant, herder van zijn kerk. Toen hij meedeed aan een evangelisatiecampagne gingen zijn ogen open voor mensen zonder Christus. Hij begon te evangeliseren onder vreemdelingen in zijn eigen stad. Maar zijn blik ging verder. Hij zag volken verspreid over heel de wereld zonder Christus. In 1887 riep hij de zendingsbeweging “Christian And Missionary Alliance” in de Verenigde Staten in het leven. De organisatie begon met het uitzenden van zendelingen. De eerste arbeiders gingen naar Congo en later ook al snel naar Israël, India en Zuidoost-Azië.
\

1937 – Familie Könemann

Om Indonesië te bereiken heeft CAMA USA Willem en Mien Könemann uit Nederland uitgezonden. Zij begonnen op het islamitische eiland Lombok met hun werk, maar al snel brak de Tweede Wereldoorlog uit. De Japanners zetten Willem, Mien en hun kinderen gevangen in verschillende gevangenenkampen. Gelukkig overleefden ze deze heftige periode van onderdrukking en gevangenschap. Na hun bevrijding en gezinshereniging gingen ze weer terug naar Indonesië om het werk voort te zetten. Toch kwam er opnieuw tegenslag. Deze keer was het ziekte die ze terugstuurde naar Nederland. Aangekomen in Nederland begonnen ze vurig te bidden. Ze konden niet meer in het buitenland werkzaam zijn, maar vroegen God of Hij tien zendelingen in hun plaats wilde sturen.
\

1953 – Gebedsverhoring

Het gebed van Willem en Mien werd verhoord! Precies tien zendelingen werden door CAMA Zending uitgezonden. Elze Stringer, Pineke Ubbink, Adriaan en Betsie Stringer en nog vele anderen volgden. Om het een en ander te kunnen organiseren kwam er een kantoor in Wassenaar. Vanuit deze locatie werden de zendelingen begeleid en andere zendingsactiviteiten georganiseerd.
\

2018 – Zegen

Congo, het eerste land waar CAMA zendelingen naartoe gestuurd werden heeft nu 1,5 miljoen CAMA leden. Vietnam heeft er 1 miljoen op het moment. Indonesië telt 2.500 CAMA kerken en de Filippijnen maar liefst 3.000. Wereldwijd zijn er meer dan 1.000 zendelingen werkzaam onder volken die het evangelie nog moeten horen. Het merendeel van deze zendelingen is uitgezonden door CAMA in de Verenigde Staten. CAMA Zending in Nederland heeft op dit moment bijna 50 zendelingen uitgezonden.
\

…. En verder: ons verhaal is jouw verhaal.

Ons verlangen is dat God ook u gaat gebruiken om de mensen door de ogen van Jezus te zien en de oogst binnen te halen. Dat kan op allerlei manieren. Doe met ons mee en ontdek hoe God u in wil zetten om de minst bereikten te bereiken.

1887 – Albert Simpson

Albert Simpson was een gewone predikant, herder van zijn kerk. Toen hij meedeed aan een evangelisatiecampagne gingen zijn ogen open voor mensen zonder Christus. Hij begon te evangeliseren onder vreemdelingen in zijn eigen stad. Maar zijn blik ging verder. Hij zag volken verspreid over heel de wereld zonder Christus. In 1887 riep hij de zendingsbeweging “Christian And Missionary Alliance” in de Verenigde Staten in het leven. De organisatie begon met het uitzenden van zendelingen. De eerste arbeiders gingen naar Congo en later ook al snel naar Israël, India en Zuidoost-Azië.

1937 – Familie Könemann

Om Indonesië te bereiken heeft CAMA USA Willem en Mien Könemann uit Nederland uitgezonden. Zij begonnen op het islamitische eiland Lombok met hun werk, maar al snel brak de Tweede Wereldoorlog uit. De Japanners zetten Willem, Mien en hun kinderen gevangen in verschillende gevangenenkampen. Gelukkig overleefden ze deze heftige periode van onderdrukking en gevangenschap. Na hun bevrijding en gezinshereniging gingen ze weer terug naar Indonesië om het werk voort te zetten. Toch kwam er opnieuw tegenslag. Deze keer was het ziekte die ze terugstuurde naar Nederland. Aangekomen in Nederland begonnen ze vurig te bidden. Ze konden niet meer in het buitenland werkzaam zijn, maar vroegen God of Hij tien zendelingen in hun plaats wilde sturen.

1953 – Gebedsverhoring

Het gebed van Willem en Mien werd verhoord! Precies tien zendelingen werden door CAMA Zending uitgezonden. Elze Stringer, Pineke Ubbink, Adriaan en Betsie Stringer en nog vele anderen volgden. Om het een en ander te kunnen organiseren kwam er een kantoor in Wassenaar. Vanuit deze locatie werden de zendelingen begeleid en andere zendingsactiviteiten georganiseerd.

2018 – Zegen

Congo, het eerste land waar CAMA zendelingen naartoe gestuurd werden heeft nu 1,5 miljoen CAMA leden. Vietnam heeft er 1 miljoen op het moment. Indonesië telt 2.500 CAMA kerken en de Filippijnen maar liefst 3.000. Wereldwijd zijn er meer dan 1.000 zendelingen werkzaam onder volken die het evangelie nog moeten horen. Het merendeel van deze zendelingen is uitgezonden door CAMA in de Verenigde Staten. CAMA Zending in Nederland heeft op dit moment bijna 50 zendelingen uitgezonden.

…. En verder: ons verhaal is jouw verhaal.

Ons verlangen is dat God ook u gaat gebruiken om de mensen door de ogen van Jezus te zien en de oogst binnen te halen. Dat kan op allerlei manieren. Doe met ons mee en ontdek hoe God u in wil zetten om de minst bereikten te bereiken.

…. En verder: ons verhaal is jouw verhaal.

Ons verlangen is dat God ook u gaat gebruiken om de mensen door de ogen van Jezus te zien en de oogst binnen te halen. Dat kan op allerlei manieren. Doe met ons mee en ontdek hoe God u in wil zetten om de minst bereikten te bereiken.