fbpx

Word zendeling

Geven

Merkbaar aanwezig

Voor de kerk op missie

Samen met de Kerk in Nederland wil CAMA Zending vormgeven aan de missie van God. We willen de Kerk in Nederland zegenen door samen te bouwen aan de Missionaire Kerk die merkbaar aanwezig is. Samen met uw gemeente, initiatief of groep willen we helpen om meer missionair te worden. We hebben hier verschillende materialen en ideeën voor. Maar bovenal willen we meebouwen en meedenken in uw specifieke context. Wilt u hier meer over weten? Of wilt u gewoon eens kennis maken? Plan dan een Plan een koffie-afspraak

0343 - 443392

info@camazending.nl

Boek ”Merkbaar Aanwezig”

Aanwezigheid is de manier waarop God werkt. God verlangt ernaar aanwezig te zijn bij zijn volgelingen, en dat zijn gemeente merkbaar aanwezig is in de wereld. David Fitch (CAMA kerkplanter, missioloog, professor) onderscheidt zeven disciplines waarin God nadrukkelijk belooft aanwezig te zijn, ook door de gemeente heen! Met pakkende verhalen en creatieve ideeën laat Fitch zien hoe deze disciplines eenvoudig toe te passen zijn in het dagelijks leven van elke christen.

Ontdek de 7 disciplines

De discipline van de Tafel

De tafel draait om de aanwezigheid van Jezus. Wanneer we met anderen samenkomen om hierin te participeren richten we ons op Gods aanwezigheid in onze levens.

De discipline van de Verzoening

De discipline van verzoening vormt het hart van wat God in deze door zonde en gebrokenheid
gemarkeerde wereld wil: Vrede met God en met anderen.

De discipline van Verkondiging

De discipline van verkondiging is het aankondigen – met hoop – dat dit Gods wereld is en dat Hij het verlangen heeft om daarin concreet en tastbaar aanwezig te zijn en Zijn aanwezigheid wil uitbreiden.

De discipline van Vijfvoudig Leiderschap

Vijfvoudig leiderschap draait om het ontvangen van de gaven die God geven wil aan verschillende mensen die zich in wederkerigheid buigen voor God en Zijn missie.

De discipline van Het Met de Minsten Zijn

Het zijn met de minsten is niet zo maar een goed idee, of een warm sentiment, maar één van de bijzondere manieren waarop God Zijn aanwezigheid onder ons bekend wil maken.

De discipline van Zijn Met Kinderen

De discipline van het zijn met kinderen laat ons de waarden van het Koninkrijk zien: verwonderen, vieren, afhankelijk zijn, eerlijkheid en speelsheid.

De discipline van Koninkrijksgebed

De discipline van Koninkrijksgebed draait om onze onderwerping aan God, en ons verlangen naar Zijn aanwezigheid en om meer en beter beschikbaar te zijn voor de doelen die Hij voor ogen heeft.

Wat anderen vinden

De kerk van morgen zal er anders uit zien dan de kerk van vandaag. De kracht van het boek van David Fitch is dat hij de werkelijke waarden van het christelijke geloof laat bestaan en de lezer uitdaagt om deze in de eigen context toe te passen. Zo zijn deze zeven disciplines geen quick fix voor het teruglopend aantal kerkbezoekers, maar nuttige bouwmaterialen voor de volgende fase van de kerk van Jezus Christus.

Jan Wolsheimer

Voorganger CAMA Woerden

Een inspirerend en praktisch boek met een diepe spirituele basis: Hoe is Christus present in onze wereld, in ons leven en in onze kerken en wat betekend dat voor onze manier van leven en present zijn. Mooi hoe een boek enerzijds zo kan uitdagen en scherp kan zijn en tegelijk een verandering.

Ingeborg Janssen

Regiocoördinator Unie van Baptisten, docent Baptisten Seminarium, initiator en bewoner Stadsklooster Arnhem

Ik ben blij met de Nederlandse vertaling van dit boek! In plaats van het stimuleren van programma’s en activiteiten is David Fitch onze gids voor het oefenen van een houding, een manier van leven.

Oeds Blok

Gemeentestichting Unie van Baptistengemeenten en Urban Expression, docent Evangelisch Theologische Faculteit Leuven

Hier is een bezielde pionier en kerkplanter aan het woord die inspireert en aanspoort: Zoek en herken als Gods familie de transformerende tegenwoordigheid van Christus en deel die gastvrij met buren en vrienden.

Hans Wulffraat

Kerkplanten en voortgangen CAMA Zoetemeer (Chinees), docent Christelijke Hogeschool Ede

Ik verlang naar christus merkbare aanwezigheid in onze levens en buurten. Ik worstel met overgave, evangelisatie, afleiding, stress, gerechtigheid, conflicten, leiderschap, gebrek aan wijsheid en (last but not least) kinderen in een missionaire context. Fitch helt koers te houden.

Bert van Maaswaal

Ondernemer van kerkplantingsteam Licht! Breda

Word missionair in eigen omgeving

Werk samen met een gemeente in een zendingsgebied

Zend zendelingen uit naar onbereikte volken