fbpx

Word zendeling

Geven

Project van de maand | April

2 apr 2024

Project van de maand | April

2 apr 2024

Vluchtelingenwerk in Italië

Elk jaar arriveren er grote aantallen vluchtelingen in Italië. Sommigen komen op straat te leven, anderen komen in de opvangcentra terecht, waar de voorzieningen en faciliteiten vaak minimaal zijn. Christelijke partnerorganisaties bekommeren zich om het lot van deze mensen en laten Jezus’ liefde zien door hulp te bieden waar dit mogelijk is.

Praktische hulp en het evangelie

Er wordt praktische hulp geboden door het uitdelen van kleding, eten en andere eerste levensbehoeften, maar bijvoorbeeld ook door taallessen en computerlessen aan te bieden. Vluchtelingen worden ook geholpen en gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen. Dit alles om de zelfredzaamheid te vergroten en de integratie te bevorderen. Bij alle hulp die wordt geboden, wordt tegelijk ook op laagdrempelige manieren het evangelie gedeeld.

De straat op

Mensen die op straat leven worden opgezocht met een camper. Een ‘thuis’ voor dakloze vluchtelingen die een warme douche en eten aangeboden krijgen en een distributiepunt voor basisbehoeften als voedsel en kleding.

Zomerkampen

Eén van de organisaties waar CAMA Zending intensief mee samenwerkt organiseert jaarlijks zomerweken voor vluchtelingenkinderen en kinderen van Italiaanse gezinnen die in armoede leven. Vrijwel alle kinderen die naar deze zomerweken komen hebben geen christelijke achtergrond en horen hier voor het eerst in hun leven over de liefde van Jezus. De organisaties ontvangen geen overheidssubsidie en zijn voor hun werk afhankelijk van giften van particulieren en kerken. Dit jaar gaan er een aantal groepen jongeren vanuit ENVISION  op missiereis naar Italië om bij de zomerkampen te ondersteunen en de liefde van Jezus met deze kinderen te delen.

Help mee!

CAMA-Zending, de European Baptist Federation en de Unie-ABC hebben samen twaalf projecten van hoop verzameld. Elke maand zal er een project naar voren komen die je kan steunen. Deze maand (april) steunen we het vluchtelingenwerk in Italië, help je mee? Bid voor de vrijwilligers en voor de vluchtelingen met wie zij in aanraking komen. Je bijdrage kun je overmaken op rekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie-ABC o.v.v. ‘Vluchtelingenwerk Italië’. Neem voor meer informatie contact op met info@camazending.nl.

Nieuwste berichten

De boodschap van Jezus

De boodschap van Jezus

Hans en Leida Borghuis trekken al jaren intensief op met de kerk van Verbania. Ze ...
Hoop en herstel voor de daklozen in Barcelona

Hoop en herstel voor de daklozen in Barcelona

Te midden van de bruisende stad Barcelona, op korte afstand van de wel bekende La ...
Uw steun raakt de harten van de mensen in Israël

Uw steun raakt de harten van de mensen in Israël

Israël is vandaag de dag 5 maanden in oorlog. Momenteel wordt er intensief ...
Jeugdgroep gezocht! Met jouw jongerengroep naar Spanje?

Jeugdgroep gezocht! Met jouw jongerengroep naar Spanje?

We zijn dringend op zoek naar een jongerengroep voor hulp bij de organisatie van een ...