fbpx

Word zendeling

Adopteer een kerkplanter

India

2021

Adopteer een kerkplanter

Kerkplanters Adoptie Plan India

CAMA Zending bestaat opdat er onder elk volk een gemeente van Jezus Christus zal zijn. Helaas zijn er nog steeds vele volken die nog geen kans hebben om het Evangelie te horen. Op dit moment geldt dat zelfs nog voor 40% van de wereldbevolking. Wij willen dat dat verandert en willen ook jou daarbij betrekken.

India

India is het land met de meeste onbereikte volken. Wereldwijd zijn er ruim 7400 onbereikte volken, waarvan er meer dan 2400 in India wonen. Dat betekent dat zo’n 32% van alle onbereikte volken zich bevindt in India. De Grote Opdracht uit Mattheüs 28 roept ons op om van alle volken discipelen van Jezus Christus te maken.

Hoewel de kerk in India procentueel gezien klein is, groeit deze wel! Veel mensen staan open voor het Evangelie. Er zijn in India ook gepassioneerde lokale christenen die als kerkplanter en evangelist willen worden uitgezonden.

Aarav

Neem bijvoorbeeld Aarav (zijn naam is gefingeerd om veiligheidsredenen). Hij werd geboren in een Hindoegezin. Tijdens zijn studie in een andere plaats hoorde hij christenen zingen waarna hij meer over hen te weten wilde komen. De voorganger verwelkomde hem en na een paar maanden kwam Aarav tot geloof. Hij begon Bijbelstudies te leiden en mocht al snel meer dan twintig mensen dopen. Zijn familie verbrak alle banden met hem en hij werd zwaar tegengewerkt door Hindoefundamentalisten. Hij is inmiddels toegerust op de Bijbelschool om het Evangelie nog effectiever te delen. Aarav is nu, samen met zijn vrouw, kerkplanter en evangelist.

Gedegen theologieopleiding

CAMA Zending heeft nauwe banden met een gedegen theologieopleiding op masterniveau in India. Elk jaar studeren er 30 studenten af die ernaar verlangen om kerken te planten en te evangeliseren. Zij zijn vol passie voor de Heer en zijn bereid om, ondanks de toenemende vervolging, gehoor te geven aan de Grote Opdracht. Zij gaan naar veel van de meest onbereikte volken, die niet ver bij hen vandaan wonen. Voor buitenlanders is het vaak moeilijk om daar naartoe te kunnen gaan. Maar voor deze afgestudeerden is het vaak kiezen tussen of het Evangelie delen, maar dan geen inkomen hebben, of een inkomen, maar dan veel minder tijd beschikbaar hebben om het Evangelie te delen.

Ondersteuningsfonds

Deze theologieopleiding in India heeft een fonds opgezet waaruit studenten voor 5 jaar na het afstuderen financiële ondersteuning krijgen om zich te kunnen geven aan het planten van kerken. Zij krijgen maandelijks 250 euro per uitgezonden kerkplanter. Na 5 jaar zouden de kerkplanters moeten kunnen leven van de tienden die de gemeenteleden geven voor het levensonderhoud. Deze kerkplanters en evangelisten hebben jouw gebed en financiële steun nodig. Als het ook jouw verlangen is dat er onder elk volk in India een gemeente komt, wil je dan meehelpen met gebed en financiën? Het is een bijzondere kans om voor weinig geld per maand een kerkplanter zijn werk fulltime te kunnen laten doen. De giften uit Nederland worden overgemaakt naar dit fonds in India, van waaruit de kerkplanters ondersteund worden. Dit een betrouwbare en legale manier om werkers in India financieel te helpen.

Hoe werkt het?

Onze oproep is om een kerkplanter te adopteren. We zoeken mensen die zeggen: ‘Ja, ik wil mij committeren om te partneren, door te bidden voor een kerkplanter in India en door zijn werk (in principe voor 5 jaar) voor een deel financieel te ondersteunen’. Je kunt zelf beslissen voor welk bedrag per maand je dit wilt doen. Je krijgt dan een gebedskaartje met de naam van de werker en halfjaarlijks een update van hoe het gaat. Mochten er urgent nieuwe gebedspunten zijn voor de werker zullen we deze ook doorgeven, als u dit op prijs stelt. Wanneer u zich individueel aanmeldt verbinden wij u aan een kerkplanter die ook door anderen wordt ondersteund. Ook kleine bedragen per maand zijn van harte welkom.

Je kunt ook met een aantal personen of gezinnen samen een werker volledig adopteren door samen € 250,- p.m. te doneren. Als ieder € 25,- per maand geeft zijn er tien bijdragende eenheden nodig. Als ieder € 35,71 per maand geeft zijn er zeven bijdragende eenheden nodig. Bij € 50,- per maand zijn dat er vijf, bij € 62,50 per maand zijn het er vier en bij € 83,33 per maand drie. Iedere combinatie van verschillende maandbedragen is mogelijk om op het maandelijks benodigde bedrag uit te komen. Ga deze uitdaging aan en adopteer met een groep familieleden, vrienden of gemeenteleden (of bijvoorbeeld met je huiskring of bijbelstudiegroep) een kerkplanter. Ook als plaatselijke gemeente of als bedrijf kan je ervoor kiezen een kerkplanter te adopteren.

Namens de kerkplanters van India willen wij u heel hartelijk danken voor u hulp!
Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:
kerkplanters@camazending.nl
U kunt ook bellen naar: 0343-443392

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

* vereist

Intuit Mailchimp

 

Aanbeveling Oscar Lohuis

Na meerdere reizen naar India, in samenwerking met CAMA Zending, hebben we in ieder geval deze conclusie getrokken: de kerkplanters in Noord-India, die van deze school afkomen, willen wij helpen hun werk te doen. Voor weinig geld per maand kunnen wij hen de eerste jaren van hun bediening daarin financieel ondersteunen. Het gaat hier om het gebied met de grootste concentratie onbereikte volken van de wereld. Ik roep u op om ook een kerkplanter te adopteren. Dit is een heel goed plan en ik bid dat de Heer het rijk zal zegenen, tot zegen van velen en daardoor tot eer van Zijn Naam.

 

Ondersteun ook "Adopteer een kerkplanter"