fbpx

Word zendeling

FOLLOW Projecten

West-Afrika

2023

FOLLOW Projecten

Gerrit en Herma Meijerink wonen en werken in Nederland – én voor West-Afrika. Gedreven door de bewogenheid die God hen toonde door de Heer Jezus, zetten zij zich in voor betere gezondheidszorg en onderwijs met verschillende FOLLOW projecten in West-Afrika, zoals in Guinée (Hope Clinic, N’Zao) en Liberia (verschillende basisscholen in en rond Monrovia).

Waarom FOLLOW?
Volgen. Jezus zelf was het meest volmaakte voorbeeld van zelfopofferende liefde en compassie. Dit willen we navolgen, en de handen en voeten van God zijn en zo op een praktische manier Jezus bekend maken. Ons streven is om bij te dragen aan de opbouw van gezondheidszorg en onderwijs in landen waar dat het meest nodig is. FOLLOW betekent ook: aansluiten op bestaande initiatieven en daaraan meebouwen. Bouwen met en aan lokale kracht, om duurzame impact te creëren. Dat doen we projectmatig, en samen met lokale professionals en (zendings-)teams die al langer op die plaats aanwezig zijn.

FOLLOW Gezondheidszorg Guinée
In N’Zao, een dorpje in het zuidoosten van Guinee (West-Afrika), bevindt zich een klein ziekenhuis: ‘Hope Clinic’. Dit ziekenhuis voorziet in een enorme behoefte voor de plaatselijke bevolking. In een paar jaar tijd is het uitgegroeid tot een kliniek met dagelijks tachtig mensen aan de poort, in een verzorgingsgebied tot aan de grens met Ivoorkust. Op de muur is te lezen: ‘Nous traîtons, Jésus guérit!’ (‘Wij behandelen, Jezus geneest!’) Deze kliniek is inmiddels verder uitgebreid met een school voor verpleegkundigen en binnenkort ook een kraamkliniek. Inmiddels is er een tweede kliniek geopend in Gueassou, een dorp een paar uur reizen verderop. Nu nog een polikliniek, maar binnenkort ook een operatiekamer en een verpleegafdeling.

CAMA Zending heeft een grote rol gespeeld bij de oprichting van het ziekenhuis, zo’n twintig jaar geleden. Inmiddels is het bestuur van het ziekenhuis overgedragen aan een lokaal team van betrokkenen. Gerrit coacht en begeleidt het bestuur en de directie van het ziekenhuis bij het verder professionaliseren van de organisatie, en ondersteunt op verzoek bij bestuurlijke en leiderschapsvraagstukken. Het meest van de tijd doet Gerrit dit vanuit Nederland. Een paar keer per jaar bezoekt hij de kliniek om met het bestuur, directie en (plaatselijke) overheden de nodige zaken verder te kunnen brengen. Zoals de installatie van het nieuwe bestuur, het verkrijgen van een onderwijslicentie bij het ministerie, het praktisch leren aansturen van de dagelijkse gang van zaken in een ziekenhuis, etc.

FOLLOW Onderwijs Liberia
De impact van de burgeroorlog in de jaren ‘90 en ‘00  is nog steeds merkbaar in Liberia. De generatie die zelf opgroeide zonder onderwijs, staat nu voor de opgave de nieuwe generatie schoolkinderen te onderwijzen. Met weinig bagage, weinig materialen en overvolle klassen, is dat een hele uitdaging.

Een hulpverzoek bereikte Herma. Zij ondersteunt de kleuterklassen van een aantal basisscholen in en rond de hoofdstad Monrovia door training en begeleiding van onderbouw leerkrachten, en door te voorzien in spelmateriaal. De vraag is echter (veel) groter. Samen met een bevriend zendingsechtpaar in Monrovia treft Herma dan ook voorbereidingen om nog meer leerkrachten te trainen en te begeleiden, follow-up training te geven, en nog meer basisscholen te voorzien van geschikt speel-leermateriaal.

FOLLOW – Geef
Om dit werk voort te kunnen zetten en uit te kunnen breiden, hebben we uw financiële steun nodig! Helpt u mee?

FOLLOW – Doe mee
Naast financiële steun is er ook behoefte aan praktische ondersteuning van onze projecten.

In Guinée is het mogelijk om short-term met een klein team mee te werken met behandelen en/of trainen op het gebied van tandheelkunde, chirurgie (verschillende specialismen), anesthesie of verloskunde. Ook klusteams zijn welkom!

Voor Liberia stelt Herma regelmatig pakketten samen voor scholen met speel-leer-materiaal, waar je aan mee kan helpen. Ook willen we de scholen jaarlijks bezoeken met een team van leerkrachten en andere enthousiastelingen met hart voor deze doelgroep.

Ben je geïnteresseerd, wil je meedoen of bijdragen? Stuur ons dan een e-mail, wij willen graag je vragen beantwoorden.

FOLLOW – Bid mee
“Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan…” (Psalm 127:1) Gebed is nodig! Bidt u mee?

Ook de nieuwsbrief ontvangen van Gerrit & Herma? Laat het ons weten via een mailtje.

 

Ondersteun ook "FOLLOW Projecten"