fbpx

Word zendeling

Gebouw New Life Verbania

Verbania, Italië

2021

Gebouw New Life Verbania

Italië
In Italië is minder dan 1,5% van de bevolking protestants-evangelisch christen. Dit maakt de positie van de weinige protestants/evangelische kerken die er zijn erg belangrijk. Voor gemeenteleden is het vaak een heel bewuste keuze om naar de kerk te komen. Met regelmaat is men de enige christen in zijn/haar omgeving of gezin. Hoewel veel Italianen officieel lid zijn van de Rooms-Katholieke kerk, zijn er maar weinig die Jezus persoonlijk kennen als hun redder.

New Life Verbania
De kerk van Verbania is in de wijde regio bekend. Kerkgangers rijden soms een uur of langer om een kerkdienst of wekelijkse samenkomst bij te kunnen wonen. Veel autochtone Italianen weten de kerk te vinden, maar een substantieel deel van de gemeente bestaat uit migranten en vluchtelingen. De kerk beschikt op dit moment niet over een eigen gebouw. Op zondagochtend wordt een zaal gehuurd, maar dit is kostbaar en er is geen plek waar doordeweekse activiteiten georganiseerd kunnen worden. Er is geen thuisbasis, terwijl dit juist zo ontzettend belangrijk is voor deze kerk, voor de jongeren van de gemeente en om een plek te bieden als baken van licht en hoop voor de stad.

Eigen gebouw
Vorig jaar deed zich de mogelijkheid voor om een stuk grond met casco gebouw te kopen op een centrale plek. Deze kans werd met beide handen aangegrepen. Een stap in geloof. Het verlangen is om doormiddel van een eigen plek nog meer dan nu een baken van licht en hoop voor Verbania en de wijde regio te kunnen zijn. Een plek waar zondagse samenkomsten gehouden kunnen worden en waar jong en oud elkaar doordeweeks kan ontmoeten. Maar zeker ook een plek, om een thuis te bieden voor mensen in nood (met een inloop, voedsel- en kledingbank etc.). In het voorjaar van 2023 zijn er grote stappen gezet, waardoor de grond en het casco gebouw konden worden aangekocht en op naam van de kerk zijn gekomen. De volgende stap is het afbouwen van het casco pand zodat dit voor dagelijks gebruik kan worden afgebouwd. Hiervoor is een bedrag van €110.000,- nodig waar inmiddels een aantal giften en toezeggingen voor binnen zijn, momenteel (september 2023) is er nog een bedrag van €70.000,- nodig om het pand gebruiksklaar te kunnen afbouwen.

Samen
New Life Verbania is een gemeenschap die van God en van mensen houdt. Gepassioneerd en gedreven om de liefde van Jezus zichtbaar te maken in de wijde regio. De kerk is niet heel vermogend en kerkleden dragen bij naar wat ze kunnen. Samen met uw hulp kan de kerk van Verbania verder worden gebouwd, als een baken van licht en hoop voor zoveel Italianen die Jezus niet kennen.

Hans en Leida Borghuis
Hans en Leida Borghuis trekken al jaren intensief op met de kerk van Verbania. Ze reizen vier tot vijf keer per jaar naar Italië om te ondersteunen bij de opbouw van de gemeente, leiders te trainen en gemeenteleden toe te rusten. Ook bieden ze ondersteuning rond de plannen voor een eigen gebouw voor de kerk van Verbania. Bekijk hier hun persoonlijke pagina of kijk op www.missione.nl voor meer informatie.

Ondersteun ook "Verbania Italie"