fbpx

Word zendeling

Nyagali-Carina fonds Mali

Mali

2022

Nyagali-Carina fonds Mali

Carina Saarloos is als zendeling van grote betekenis geweest in Bamako, de hoofdstad van Mali. Na haar plotselinge overlijden in het najaar van 2021 is het gemis van haar als persoon maar ook in haar activiteiten nog dagelijks merkbaar. Carina’s grote verlangen was om op de plek waar ze was Jezus te laten zien door haar woorden en daden. Carina was bewogen met de meest kwetsbare mensen van de samenleving, zoals gevangenen en vluchtelingen. Met het wegvallen van Carina willen we de activiteiten waar Carina bij betrokken was voorlopig blijven ondersteunen. Deze ondersteuning zal begeleid worden door haar Amerikaanse collega’s van CAMA Zending ter plaatse.

Ter nagedachtenis aan Carina heet dit fonds het; ‘Nyagali-Carina fonds’.  Nyagali was haar naam in de lokale taal Bambara en betekent ‘vreugde’. Met de inkomsten van dit fonds zullen de drie lokale teamgenoten van Carina wekelijks naar de gevangenis blijven gaan om te evangeliseren en met hen te bidden. Jaarlijks zal er Kerst worden gevierd met de gevangenen en zullen ze een goede maaltijd krijgen en horen over het wonder dat Jezus naar de aarde kwam. Ook zullen de inkomsten uit dit fonds gebruikt worden om de kinderen in het vluchtelingen kamp dat Carina bezocht een aantal keer per week te blijven voorzien van pap en brood.

We zijn blij met deze twee projecten die het CAMA Bamako-team voorstelt. We verlangen er naar dat door dit werk mensen in aanraking komen met de liefde van Jezus en daardoor hem zullen gaan erkennen als Verlosser en Heer.

Ondersteun ook "Nyagali-Carina fonds Mali"