fbpx

Word zendeling

Verloskundigen Senegal

Senegal

2020

Verloskundigen Senegal

Sinds een jaar bestaat de christelijke vereniging voor werkers in de zorg in Senegal UCMPS. In Senegal worden protestantse en evangelische kerken bezocht door minder dan 1% van de bevolking. De verschillende zendings- en hulp organisaties zijn vaak bereid om te investeren in een gezondheidspost. Maar als die er eenmaal staat moet die ook bemenst worden. Een survey liet zien dat er in 2018 vacatures zijn voor niet minder dan 250 werkers op alle niveaus! UCMPS wil daar iets aan doen en wil daarom beurzen beschikbaar stellen zodat kerken en gemeenten jonge mensen uit hun midden zullen aanmoedigen om te kiezen voor een baan in de zorg.

Concreet wil dit project drie beurzen beschikbaar stellen voor drie jonge christenvrouwen die een opleiding tot verloskundige willen volgen. De opleiding duurt drie jaar. UCMPS zal de (strenge) selectie doen en de vrouwen begeleiden zodat ze zowel professioneel als geestelijk gevormd worden en straks levende getuigen van Christus zullen zijn in hun werk.

Hiervoor is 9900 euro nodig. Helpt u mee?

Ondersteun ook "Verloskundigen Senegal"