fbpx

Word zendeling

Geven

Wij zijn voor toegangsplicht. Jij ook?

‘Het is onze gezamenlijke plicht om zo snel mogelijk wereldwijde toegang te bieden’, aldus Boudewijn, directeur van CAMA Zending. Nog steeds zijn er 3 miljard mensen die geen toegang tot het Evangelie hebben: dit is onnodig onrecht.

Iedereen zou in ieder geval de mogelijkheid moeten hebben om Jezus te leren kennen, dat is onze plicht. Maar op dit moment is dat niet het geval. Nog steeds zijn er 3 miljard mensen die geen toegang hebben tot het Evangelie. Deze mensen wonen in gebieden waar geen kerken zijn en waar niemand is die hen over Jezus kan vertellen.

Naast de 65 zendelingen die CAMA Zending momenteel al heeft uitgezonden, is het hard nodig dat dit aantal snel verder groeit. Zendelingen kunnen namelijk Jezus zichtbaar maken op die plekken waar Hij niet of nauwelijks zichtbaar is. Zij doen dat op hun eigen manier, met hun eigen gaven en talenten.

Samen kunnen we aan onze plicht voldoen en zo veel mogelijk mensen toegang tot het Evangelie geven.

Dolma

3 jaar geleden was er geen christen te vinden in dit gebied in Zuidoost-Azië. Dolma was alcoholist, demonisch belast, beïnvloedt door het boeddhisme en had een uitzichtloos leven. Bidders en gevers maakten het mogelijk dat CAMA zendelingen naar dit specifieke gebied in Azië uitgezonden konden worden, om daar toegang tot het Evangelie te bieden. Hierdoor heeft Dolma Jezus leren kennen en is ze nu overtuigd christen. Ze is dankbaar dat ze nu een
persoonlijke relatie met Jezus heeft en toegang heeft gekregen tot het Evangelie.

Dolma een Aziatische vrouw
Ik steun toegang tot het Evangelie