fbpx

Word zendeling

Geven

Voorwaarden prijsvraag Opwekking 2023

  1. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd en is CAMA Zending gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
  2. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. CAMA Zending mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
  3. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is CAMA Zending gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag. Bovendien verleent de deelnemer toestemming door CAMA Zending benaderd te worden en digitale post van CAMA Zending te ontvangen.
  4. CAMA Zending is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
  5. CAMA Zending is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website met betrekking tot de prijsvraag.
  6. CAMA Zending is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de spelregels en/of voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.
  7. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
  8. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunt u mailen naar info@camazending.nl