fbpx

Word zendeling

Ernst en Johanna Boogert

Israël

2023

Ernst en Johanna Boogert

Israël was in 1890 een van de eerste landen waarnaar CAMA medewerkers heeft uitgezonden. Gedurende de meer dan honderddertig jaar aanwezigheid in Israël heeft CAMA Zending haar werk van ondersteuning aan lokale christenen steeds voort kunnen zetten. Een bijzondere blijk van Gods zorg en trouw!

We zijn dankbaar dat we midden 2023 door CAMA Zending uitgezonden zullen worden samen met onze vijf kinderen. Ernst zal als theoloog en ondernemer een rol gaan vervullen in het (her)starten van een theologisch trainingsinstituut om lokale voorgangers en christenen toe te rusten in deze spannende en verwachtingsvolle tijd. Johanna zal zich als verpleegkundige toeleggen op zorg aan hulpbehoevenden.

De liefde van Jezus Christus heeft ons hart geraakt en we weten ons geroepen door Hem om solidair te zijn met het Joodse volk. In 2020 hebben we reeds met ons gezin in Israël gewoond en het is ons verlangen om terug te keren om onze kennis en ervaring in te zetten in dienst van Gods Koninkrijk. Ervaar je ook een band met het Joodse volk en met de mensen die daar door de loop van de geschiedenis zijn komen wonen? Overweeg dan om ons hieronder te steunen.

Ondersteun ook "Leiderschapstraining en ondersteuning welzijn Israël"