fbpx

Word zendeling

Marie-Louise Oliwkiewicz

Tsjechië

2023

Marie-Louise Oliwkiewicz

“De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg.”
Genesis 12:1-4

Mijn naam is Marie-Louise, ik ben 22 jaar en onlangs afgestudeerd in Fine Arts & Design in Education aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Mijn diepste verlangen is om zending en kunst te combineren. Om daar waar dit mogelijk is, door middel van kunst mensen te raken met Gods liefde.

In januari 2023 ga ik via CAMA Zending voor zes maanden naar Tsjechië. Hier zijn Rianne en Robbert Sinon al via CAMA Zending actief; zij gebruiken kunst als evangelisatiemiddel. Ook tijdens worshipavonden maken zij ruimte voor creativiteit en expressie. Ik ga samen met hen pionieren en zal hierbij een actieve, creërende en ondersteunende rol innemen. Ik hoop zo te ontdekken of zending echt bij mij past. Zo ja, dan hoop ik aansluitend een bijbelschool te volgen om daarna fulltime de zending in te kunnen gaan.

Tsjechië is het meest atheïstische land van Europa, en derde van de wereld. Er zijn nog maar weinig zendelingen actief. Juist in een land als dit kan kunst een krachtig middel zijn om mensen te bereiken met het evangelie.

Mijn verlangen is dat dit project niet ‘mijn’ project is, maar het project van het lichaam van Christus. Hoe jij kunt meebouwen? Gebed en voorbede zijn enorm krachtig en hard nodig in dit proces. Bid jij mee? Ook zoek ik sponsors; ik verblijf zes maanden in Tsjechië. Eén maand is €1000,- aan kosten. Zaai jij mee om Jezus op deze manier ook in Tsjechië zichtbaar te maken?

Wil je meer over mij weten en op de hoogte blijven? Kijk dan ook even op https://www.marielouise-oliwkiewicz.nl/

Ondersteun ook "Zending & Kunst Tsjechië, het werk van Marie-Louise Oliwkiewicz"