fbpx

Word zendeling

Geven

Kern van CAMA Zending

Nog steeds hebben 3 miljard mensen niet of nauwelijks van Jezus gehoord. CAMA Zending maakt Jezus zichtbaar waar Hij niet gezien wordt, door zendelingen uit te zenden en lokale gemeentestichters te ondersteunen.

Missie

CAMA Zending zendt zowel gemeentewerkers als beroepskrachten uit om Jezus zichtbaar te maken en ondersteunt lokale gemeentestichters onder onbereikte volken. CAMA Zending doet dat samen met een betrokken achterban van kerken, individuen en ondernemers in Nederland.

Visie

“Samen Jezus zichtbaar maken waar Hij het minst gezien wordt”

CAMA Zending maakt samen met een betrokken achterban Jezus zichtbaar waar Hij het minst gezien wordt. 

Visie

Belofte

Het meest kostbare van CAMA Zending zijn de zendingswerkers. We stellen daarom alles in het werk om hen van de grootst mogelijke betekenis te laten zijn voor Gods wereldwijde Koninkrijk.

Lekker aan het werk,
lekker in je vel

In lokale teams krijgen de zendingswerkers de beste zorg en begeleiding. Vanuit het kantoor in Nederland kunnen de zendingswerkers rekenen op begeleiding van de zendelingen coach.

Van echte betekenis

Samen met de zendingswerkers zoeken we naar een plek waar zij het meest nodig zijn en het beste passen in hun roeping.

Vaste inkomsten bij uitzending

Eenmaal uitgezonden staat CAMA Zending voor de geldende termijn garant voor de inkomsten.