Kernwaarden

Why?

We willen volgers van Jezus onder alle volken. Zo geven we mensen kans op een nieuw leven met Hem.

How?

Door lokale gemeenten te stichten en te ondersteunen onder de minst bereikte volken.

What?

Zendingswerkers uitzenden die gemeente werk en/of een ander professioneel beroep doen.

Op Christus gericht

Bij CAMA Zending gaat het om Christus. Wij verlangen dat mensen Christus ervaren op alle manieren waarop Hij te kennen is. Door Zijn offer aan het kruis is Jezus Christus onze Redder. Hij is onze Heiligmaker en geneest ons naar lichaam, ziel en geest. Hij is onze komende Koning die Gods Koninkrijk op aarde bouwt. Wij leven tot eer van God en in afhankelijkheid van Jezus.

Vanuit de gemeente

Christus heeft het mandaat, de mensen en de middelen voor Zijn missie aan Zijn gemeente gegeven. De gemeente is daarom een partner in uitzending. Het doel van elke uitzending is om gemeenten te stichten of te ondersteunen. Dit gebeurt direct door gemeentewerkers of indirect door professionals via hun beroep

Kwaliteit

De kwaliteit van CAMA Zending blijkt allereerst uit de werkers in het veld. We willen bekend staan om een hoge kwaliteit van zendingswerkers, ondersteund door een gedegen thuisfront. Daarnaast voeren we een gezond financieel beleid, werken we samen met deskundig personeel, zijn we gericht op langetermijn uitzending, hebben we een gedegen sollicitatieprocedure voor zendingswerkers en bieden we uitgebreide nazorg.

Betrouwbaar en integer

In al haar handelen werkt CAMA Zending betrouwbaar, integer en transparant. Dit wil zeggen dat er een consistente Bijbelse lijn wordt gehandhaafd, die niet plotseling wordt gewijzigd. Ook worden zaken op een duidelijke manier bekendgemaakt en verantwoord. Betrouwbaarheid wil ook zeggen dat er vertrouwelijk met gegevens van personen en werkers wordt omgegaan.

Het viervoudige Evangelie neemt een belangrijke plaats in binnen CAMA Zending. De stichter van CAMA (A.B. Simpson) gebruikte de term voor het eerst tijdens een preek in 1887. Later werden alle vier de waarheden toegelicht in een serie preken en een uitgebreid artikel.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in bij CAMA Zending voor de nieuwsbrief en Pionier.