fbpx

Word zendeling

Geven

Kernwaarden

Why?

Nog steeds hebben 3 miljard mensen niet of nauwelijks over Jezus gehoord. Samen willen we Jezus zichtbaar maken waar Hij niet of nauwelijks gezien wordt. Zo geven we mensen de kans op een nieuw leven met Hem.

How?

Wij zenden zendelingen uit en ondersteunen lokale gemeentestichters die Jezus zichtbaar maken onder de minst bereikte volken.

What?

Samen met een betrokken achterban in Nederland ondersteunen we de zendelingen en lokale gemeentestichters in het samen Jezus zichtbaar maken.

Op Christus gericht

Bij CAMA Zending gaat het om Christus. We willen dat mensen Christus ervaren op alle manieren waarop Hij te kennen is. Door Zijn offer aan het kruis is Jezus Christus onze Redder. Hij is onze Heiligmaker en geneest ons naar lichaam, ziel en geest. Hij is onze komende Koning die Gods Koninkrijk op aarde bouwt. Tot eer van God en in afhankelijkheid van Hem.

Vanuit de gemeente

Christus heeft het mandaat, de mensen en de middelen voor Zijn missie aan Zijn gemeente gegeven. De gemeente is daarom een partner in uitzending. Het doel van elke uitzending is om gemeenten te stichten of te ondersteunen. Dit gebeurt direct door gemeentewerkers of indirect door professionals via hun beroep.

Kwaliteit

De kwaliteit van CAMA Zending blijkt uit een duidelijk naar buiten komen van wat we doen en waar we voor staan, consistentie, gezond financieel beleid, deskundig eigen personeel, het gericht zijn op longterm uitzending, een gedegen sollicitatieprocedure voor  zendingswerkers, de uitzending van deskundige zendingswerkers en de uitgebreide member care/nazorg. CAMA Zending wil bekend staan om haar hoge kwaliteit van werkers in het veld. Maar dat vertaalt zich ook door in uitingen aan het thuisfront. Er mag geen disbalans zijn tussen wat we zeggen over kwaliteit en wat we daarin doen. CAMA Zending wil de balans vinden in de kosten en baten van kwaliteit van stoffelijke zaken.

Betrouwbaar en integer

In al haar handelen werkt CAMA Zending betrouwbaar, integer en transparant. Dit geldt naar de overheid, andere organisaties, financiële ondersteuners, gemeenten, achterban en zendingswerkers. Betrouwbaar en integer wil zeggen dat CAMA Zending een consistente lijn handhaaft. Die lijn volgt Bijbelse normen en waarden, wordt niet plotseling gewijzigd, en wordt vooraf bekend gemaakt en verantwoord. CAMA Zending vraagt datzelfde van haar werkers. Betrouwbaar wil ook zeggen vertrouwelijk met gegevens van personen en werkers.

Het viervoudige Evangelie

Het viervoudige Evangelie neemt een belangrijke plaats in binnen CAMA Zending. De stichter van CAMA (A.B. Simpson) gebruikte de term voor het eerst tijdens een preek in 1887. Later werden alle vier de waarheden toegelicht in een serie preken en een uitgebreid artikel.

Christus onze Verlosser - Handelingen 4:12

Door verlossing is er toegang tot God en tot de familie van God. Christus is onze verlosser van zonde, ziekte en schuld, voor nu en de eeuwigheid. Verlossing door Christus schenkt ons vergeving van zonden en rechtvaardigheid voor God. De basis voor verlossing vinden we in Gods genade en in de rechtvaardigheid van Jezus Christus.

Christus onze Heiligmaker - 1 Korintiërs 1:30

Heiliging betekent gescheiden zijn van zonde en toegewijd zijn aan God. Heiliging heeft te maken met een groei naar geestelijke volwassenheid: een diepere reiniging en verdere vervulling met de Heilige Geest. Het gaat te allen tijde om de Bron van onze heiliging en dat is de persoon van Jezus Christus. Net zoals we in Christus vergeving ontvangen, ontvangen we in Hem ook heiliging.

Christus onze Geneesheer - Jakobus 5:15

De verzoening die Jezus tot stand bracht neemt zonde weg, maar ook de gevolgen van de zonde. Christus geeft zelfs vitaliteit, kracht en energie aan hen die niet lichamelijk ziek zijn. Genezing is genade die ons ten deel valt door het werk van de Heilige Geest. God geneest, niet ons geloof. Genezing is een geschenk van genade, niet een instant recept dat we te allen tijde bij God mogen claimen.

Christus onze komende Koning - Mattheüs 24:14

Jezus komt pas terug als het Evangelie bekendgemaakt is aan elk volk (Mat. 24:14). CAMA Zending gelooft in een letterlijke, lichamelijke terugkeer van Jezus op aarde. Pakkende leuzen als “Bringing back the King” en “To hasten the return of Christ” zijn regelmatig terug te vinden in de geschiedenis van CAMA Zending.