fbpx

Word zendeling

Geven

Mission Partners

“Wereldwijde kerkelijke verbondenheid in Chirstus!”

MISSIE

Als gemeenten en individuele gelovigen zijn we onderdeel van de wereldwijde kerk van Jezus Christus. In deze verbondenheid werken we samen met broeders en zusters die gemeentestichtend werk doen op plekken waar weinig of geen christenen zijn. Met Mission Partners faciliteert CAMA Zending gelijkwaardige partnerschappen tussen gemeenten in Nederland en kerkplanters die onder hun eigen volk gemeenten stichten.

OP ZOEK

De inzet van mensen in eigen cultuur en taalgebied is vaak effectief gebleken. Daarom is CAMA Zending blijvend op zoek naar Mission Partners: gemeenten en particulieren die samen willen werken met lokale gemeentestichters in gebieden waar het evangelie schaars is.
Word jij ook Mission Partner?

PRAKTIJK

Mission Partners zijn bij elkaar betrokken door de uitwisseling van nieuws en gebed. Als de situatie het toelaat, kunnen voorgangers of jeugdgroepen de partnergemeente bezoeken om elkaar zo te bemoedigen en op te bouwen. Een plaatselijke gemeente gaat een partnerschap in principe aan voor vijf jaar. Gedurende die tijd ondersteunt de Mission Partner in Nederland de lokale kerkplanter ook financieel. Naar mate de nieuwe gemeente groeit en steeds meer op zichzelf gaat staan, neemt de financiële steun af. Zo werken we samen aan het stichten van gemeenten in onbereikte gebieden.

Word ook Mission Partner

Momenteel heeft CAMA Zending partnerschappen met beginnende gemeenten in onder andere het Midden Oosten, Latijns-Amerika en India. Het aantal projecten waarin Mission Partners samenwerken is inmiddels gegroeid naar negentien, maar we zien natuurlijk graag dat dit aantal blijft toenemen. Daarom willen we zoveel mogelijk Nederlandse gemeenten aanmoedigen om partnerschappen aan te gaan met lokale gemeentestichters.

Ook jouw gemeente en jijzelf kunnen Mission Partner worden en zo bijdragen aan de missie die Jezus Zijn leerlingen meegaf: ‘Maak alle volken tot mijn discipelen’. Heb jij het op je hart om samen te werken met een gemeentestichter en zo betrokken te raken bij frontlinie zendingswerk? Wij hebben verscheidene gemeenten en projecten binnen ons netwerk die jouw steun en gebed goed kunnen gebruiken. 

Mission Partner worden?

Wil jij ook Mission Partner worden en samenwerken met een gemeentestichter in een gebied waar Jezus nog niet of weinig gezien wordt? Neem contact met ons op, dan gaan we samen op zoek naar een passend project om zo een begin te maken van een nieuw partnerschap!

Ondersteun onze Mission Partners

Heb je het op je hart om onze Mission Partners te ondersteunen maar is een partnerschap aangaan voor jou niet haalbaar? Dan zijn eenmalige of terugkerende giften een goede manier om de gemeentestichters toch te kunnen ondersteunen.