fbpx

Word zendeling

Albert en Esther Knoester

Israël, Dimona

2008

Albert en Esther Knoester

Wij zijn gepassioneerd geraakt door Gods eeuwige liefde en trouw voor Zijn volk Israël. We voelen ons geroepen om in Zijn voetstappen dienstbaar te zijn aan het Joodse volk. Als zendelingen en gemeentewerkers ondersteunen wij de Messiaanse gemeente in haar verantwoordelijkheid om het Goede Nieuws te verkondigen in Israël. Het zijn met name de woorden van de profeet Jesaja die de kern aangeven van onze roeping: “Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die een goede boodschap brengt, die heil (=Yeshua) verkondigt!”

In 2008 zijn wij uitgezonden naar Israël. Na onze taalstudie heeft de Heere ons op een wonderlijke wijze in 2010 naar Dimona, een stad in de Negev woestijn geroepen! In de beginjaren zijn we gestart met een “open huis” en wekelijkse bijbelstudie aan huis. Daaruit is de gemeente “Bron van Levend water” ontstaan in 2018. Ons gebed is dat we de leiding van deze gemeente in de nabije toekomst over kunnen dragen aan lokale gelovigen.

Albert is sinds 2015 ook oudste van de Messias-belijdende gemeente “Nachalat Yeshua” in Beersheva, waar hij maandelijks voorgaat en samen met de voorganger en mede-oudste de verantwoording draagt.

Naast het leidinggeven aan de gemeente, runnen wij ook een inloophuis met de naam ‘Waterstromen’ n.a.v Psalm 42: een plaats van ontmoeting in het centrum van Dimona. Beiden zijn we al heel wat jaren lid van het FLT (Field Leadership Team). Hier worden beslissingen genomen die betrekking hebben op het “reilen en zeilen” van de C&MA aan zowel de Arabische als de Joodse kant.

Ondersteun ook "Israël gemeentewerk"