“Ben jij religieus en kunnen we daar eens over doorpraten?” Dat is de vraag die Manolo stelde aan Maarten en Nelleke Slot, alweer zo’n zes jaar geleden. Maarten en Nelleke waren uiteraard enthousiast en gingen aan de slag.

Sinds dat eerste gesprek heeft zich een vriendschap ontwikkeld waarin ze Bijbelstudie met Manolo deden, met hem baden en met hem meewandelden in zijn groei met God.

Het was een feest om mee te mogen maken!

Afgelopen maand kwam hij langs met een blij nieuwtje; hij wilde zich laten dopen! En dus zijn Maarten en Nelleke vorige week naar een boerderijtje gegaan en is hij gedoopt. Prachtig! “Het was een feest om mee te mogen maken!”, aldus Maarten & Nelleke. Na het dopen (in zijn zwembad) werd avondmaal gevierd. Manolo leidde dat deze keer. Hij had er altijd van gedroomd zei hij, om dat te mogen doen.

Maarten en Nelleke vertellen verder: “Door Bijbelstudies en tijd samen met het team is Manolo langzaam meer gegroeid in zijn relatie met God. We herinneren ons dat we zo’n vier jaar geleden met hem hier in onze huiskamer zaten en hem de handen opgelegd hebben om te bidden voor de Heilige Geest in zijn leven. Voor Manolo is de gemeenschap van ons team heel belangrijk. We zijn als een familie voor hem.

Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God gaf de groei.

We hebben hiervan geleerd dat wij vaak niet zelf iemand bij de Heer kunnen brengen, maar dat God ons gebruikt als één van de schakels in de weg naar Hem toe. We moeten Gods weg hierin vertrouwen en het niet erg vinden dat de volgende verder komt met iemand dan jij. Het is echt zoals Paulus zegt: ‘Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God gaf de groei.’ We zijn dankbaar dat we een van die schakels hebben kunnen zijn en dat God verheerlijkt is!”