fbpx

Word zendeling

Geven

De Grote Opdracht

De Grote Opdracht

“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En...
Bijbelquote

Bijbelquote

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.